Vietnam Green Building Council News Bulletin Sign Up

Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam xuất bản bản tin hàng tháng với các thông tin về hoạt động của VGBC và thông tin về công trình xanh trong khu vực và trên thế giới.

Chúng tôi cam kết không sử dụng địa chỉ email của quý vị để gửi thư rác. Hãy đăng ký nhận bản tin hàng tháng của VGBC và tham gia vào phong trào xây dựng xanh tại Việt Nam.
-------------------------------
We publish our news bulletin at the end of each and every month, bringing you information about our activities and green building related news from across the region.

We promise not to spam you with unwanted mail and you can opt out at any point, so sign up and be part of the Green Building movement in Vietnam.
* indicates required
What language would you like to receive the VGBC news bulletin?
Email Marketing Powered by MailChimp